Curs de opțiuni pentru profesioniști


Vremea Soldați și Gradați Profesioniști Soldații și gradații profesioniști constituie cel mai numeros corp de personal militar din armată, recrutat pe bază de voluntariat și sunt situați la baza ierarhiei militare.

curs de opțiuni pentru profesioniști

Soldații și gradații profesioniști sunt angajați pe baza unui contract, pe o perioadă determinată, în funcție de nivelul de pregătire, starea de sănătate și aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare.

Instruirea inițială a SGP se realizează prin parcurgerea și finalizarea unui program structurat pe un modul al instruirii individuale și un modul de perfecționare a instruirii de specialitate.

curs de opțiuni pentru profesioniști

Modulul instruirii individuale are o durată de 7 săptămâni, iar modulul perfecționării are o durată de minimum 4 săptămâni. Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică asigură în totalitate formarea inițială și continuă a soldaților și gradaților profesioniști în arma comunicații și tehnologia informației.

Recrutarea și selecția se realizează în centre zonale de selecție și orientare. Cetățeanul care dorește să devină soldat gradat încheie un contract, curs de opțiuni pentru profesioniști o etapă de formare și instruire individuală pe baza unui angajament în vederea dobândirii calității de luptător și o a doua etapă de perfecționare a instruirii de specialitate care are ca finalitate formarea deprinderilor de specialist în armă.

curs de opțiuni pentru profesioniști

La finalizarea celor două module de instruire aceștia vor fi repartizați pe baza rezultatelor obținute la evaluări.