În cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906, DECIZIE 25/06/ - Portal Legislativ


Despre îndeplinirea obligației de a face, neevaluabilă în bani, ulterior punerii în executare a titlului executoriu Creditorul poate solicita fixarea sumei definitive cu titlu de penalitati de intarziere dupa trecerea fiecarui termen de 3 luni in care debitorul nu isi executa obligatia prevazuta in titlu executoriu, pana la stingerea ei completa.

în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906

Preliminar, se trage evidenta concluzie ca legea confera doar o facultate si nu o obligatie din partea instantei sesizate cu o astfel de cerere de catre debitor, in sensul ca ramane la latitudinea instantei in ce masura si in ce conditii va aplica in beneficiul debitorului aceasta prevedere normativa, daca sunt indeplinite conditiile cumulative prevazute de lege.

Apoi, exonerarea debitorului obligatiei de suportare a penalitatii — stabilita cu titlu de suma definitiva, ca si despagubire finala — se poate realiza fie in parte prin reducerea cuantumului la care debitorul a fost in prealabil obligat de instantafie in tot prin inlaturarea integrala a obligatiei de plata a sumei de banila fel modalitatea concreta de valorificare a mentiunii din lege, in beneficiul debitorului în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906 lasata la latitudinea instantei, care va uza de rolul activ, in functie de imprejurarile si circumstantele concrete ale litigiului.

Indeplinirea unei singure conditii, in lipsa celei de-a doua, confera caracter inadmisibil unei eventuale contestatii la executare promovate de catre debitor, demersul sau judiciar fiind lipsit de temei.

Pe de alta parte, sarcina dovedirii in concret a motivelor justificate care au condus la intarzierea punerii in executare a titlului executoriu incumba cu prisosinta si exclusiv debitorului, acesta fiind tinut a proba, fara dubiu si dincolo de orice echivoc, intervenirea unor astfel de cauze, insemnate si suficient de importante, care l-au pus intr-o imposibilitate vadita, concreta, obiectiva, reala si efectiva, de a indeplini la timp, corespunzator, integral si benevol, obligatia de a face, statuata in sarcina sa si care nu ar fi putut fi dusa la indeplinire de o alta persoana.

Legea nu defineste explicit motivele intemeiate, respectiv acele imprejurari justificate de natura a conferi caracter temeinic demersului debitorului, astfel incat în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906 putea trage concluzia ca aceastea, in functie de circumstante, urmeaza a fi interpretate de instanta prin raportare la o serie de factori proprii litigiului declansat, si anume: natura obligatiei de a face, imprejurarile in care contestatorul a devenit debitorul acestei obligatii, complexitatea indeplinirii obligatiei, mijloacele necesare pentru indeplinirea acesteia, modul concret in care obligatia se aduce la indeplinire, resursele materiale generate de indeplinirea obligatiei, durata de timp scursa de la momentul exigibilitatii obligatiei, persoana debitorului — persoana fizica, juridica, autoritate publica, etc.

ACTIVITĂȚI RESTRICȚIONATE ȘI BLOCĂRI

Astfel de motive temeinice se materializeaza, de regula, prin imprejurari imposibil de inlaturat si care exonereaza debitorul de orice culpa in neexecutarea sarcinilor si obligatiilor care ii revin, pentru simplul motiv ca orice persoana aflata in aceeasi situatie ar fi procedat in aceeasi modalitate.

Cu alte cuvinte, obstacolul sau impedimentul intampinat de catre debitor in executarea propriei obligatii si care nu ar fi putut fi adusa la indeplinire prin alta persoana este necesar a fi unul absolut si peste care nu s-ar fi putut trece, reprezentand o gravitate de natura a impiedica total, fara vreo alta posibilitate, executarea obligatiei statuate in titlul executoriu. Este adevarat ca dispozitiile art.

în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906

Pe de alta parte, in conditiile in care motivele temeinice sunt lasate la aprecierea instantei si s-ar putea trage concluzia ca acestea nu includ neaparat forta majora si cazul fortuit, putem aprecia ca norma legala incidenta este intr-o oarecare masura lipsita de previzibilitate, pe de o parte, mai cu seama ca temeinicia vizeaza fondul raportului juridic, nicidecum forma ori legalitatea sa.

Or, prin crearea unei posibilitati mult prea largi de a se aprecia asupra temeiniciei, indirect, prin procedura contestatiei la executare in materia executarii unor astfel de obligatii de a face, ce nu pot fi duse la indeplinire decat prin persoana expresa a debitorului, s-ar patrunde si in fondul dreptului, fond care a mai fost supus anterior dezbaterii judiciare.

 • Câștigurile Bitcoin cu retragere pentru blocare
 • Top metode sa faci bani pe Internet - guideco.ro
 • Câștigați bani rapid și mult
 • Câștigați bani pe Internet pe btkon
 • Niveluri de tranzacționare
 • Sold PayPal Partea operațională a contului conține soldul dvs.

Este adevarat ca ceea ce se analizeaza este temeinicia neexecutarii obligatiei ulterior obtinerii titlului executoriu si nu temeinicia neexecutarii obligatiei anterior pronuntarii titlului executoriu, la o prima vedere si teoretic punandu-se problema a doua intervale temporale fara legatura intre ele, generatoare de conotatii si implicatii juridice distincte.

Cu toate acestea, neexecutarea unor astfel de obligatii de a face dat fiind specificul lor are la baza o conduita constanta a debitorului, care intelge sa ramane in pasivitate, manifestata de la momentul punerii sale in intarziere si pana la executarea efectiva a titlului executoriu rezultat in urma procedurii judiciare declansate de catre creditor.

Asa fiind, instanta va trebui sa aiba in vedere o distinctie neta si extrem de clara in ceea ce priveste conduita debitorului, intrucat in masura in care acesta s-ar prevala intr-o eventuala contestatie la executare de o imposibilitate asa zis obiectiva — care, in realitate, ar fi subzistat cu incepere de la momentul exigibilitatii obligatiei, deci inclusiv anterior promovarii cererii de chemare in judecata a carei solutionare s-a finalizat cu pronuntarea titlului executoriu — aceasta circumstanta ar trebui sa echivaleze unui veritabil fine de neprimire a contestatiei promovate, atata vreme cat debitorul obligatiei avea la indemana sa invoce astfel de aparari in combaterea cererii initiale a creditorului, de obligare a sa.

 1. Bitcoins primesc qr
 2. Folosind linii de tendință
 3. Faceți bani online pe site
 4. DECIZIE 29/10/ - Portal Legislativ
 5. Semnale de tranzacționare 30
 6. Kit Asa Norte , Brasilia – Prețuri actualizate

Este adevarat ca scopul textului legal analizat nu este lipsit de logica juridica, fiind injust a impovara un debitor in masura in care acesta a fost de buna credinta, insa din motive neimputabile lui, obiective si dincolo de orice culpa personala, nu si-a putut executa la timp si corespunzator obligatia care ii revenea.

Insa pastrand acelasi rationament si mergand mai departe cu argumentatia logico juridica, in aceeasi situatie s-ar putea regasi orice alt debitor, executat silit in alte materii.

Cea mai simpla METODA de a face BANI pe INTERNET 🤑

Bineinteles, spre deosebire de acestea, penalitatea la care ne referim nu reprezinta o cuantificare exacta a obiectului obligatiei de a face lucru, de altfel, imposibil, atata vreme cat avem de-a face cu o obligatie neevaluabila in baniin alte materii punandu-se in executare un obiect strict cuantificat si determinat creanta certa, lichida, exigibila, derivand din titlul executoriu, deci de cele mai multe ori vizand o suma de banifiind in contra legii posibilitatea reducerii lui chiar daca neexecutarea nu se datoreaza culpei debitorului.

Cu toate acestea, dincolo de acest obiect concret, la momentul punerii in executare debitorului ii sunt percepute si alte sume derivand din procedura executionala dobanzi, penalitati, costuri executare, onorarii, etc.

Disponibilitate

Concluzionand, apreciem ca instantele investite cu astfel de cauze, referitor la motivele justificate invocate de catre debitori, ar trebui sa aiba in vedere strict acele imprejurari care se incadreaza in sfera cazului fortuit sau al fortei majore. In sprijinul acestei opinii — cu privire la necesitatea dovedirii unei temeinicii solide a neexecutarii obligatiei — sunt inclusiv prevederile legale anterioare celor care vizeaza posibilitatea modificarii sau inlaturarii penalitatii pe calea contestatiei la executare.

în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906

Ulterior, creditorul trebuie sa astepte 3 luni de zile de la comunicarea catre creditor a respectivei incheieri pentru ca, ulterior, sa se adreseze instantei, cu o noua cerere, avand drept obiect stabilirea sumei finale drept despagubire. Drept urmare, in masura in care debitorul isi executa obligatia de a face pana la epuizarea celor 3 luni, creditorul nu mai este indreptatit la a pretinde pe seama acestuia vreo suma de bani cu titlu de despagubire, chiar daca executarea s-a realizat cu intarziere situatie total injusta, afara de cazul in care intarzierea s-ar fi datorat unor motive temeinice, justificative.

Este adevarat ca norma legala instituie posibilitatea atragerii raspunderii civile a debitorului, dincolo de normele specifice aplicabile in materia executionala supusa analizei, prin promovarea unei actiuni intemeiate pe dreptul comun, insa intr-o asemenea imprejurare, teza probatorie nu este facila, ci extrem de delicata intrucat, pe de o parte, creditorul ar trebui sa dovedeasca intrunirea elementelor unei eventuale raspunderi civile delictuale, iar debitorul se va prevala de un text legal edictat intr-o materie speciala.

Alegeţi limba

Asadar, în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906 o observatie, textul de lege analizat nu instituie in favoarea creditorului un remediu juridic eficient si previzibil, pentru intarzierea nejustificata in executarea obligatiei de catre debitor, chiar daca intarzierea executarii nu a depasit termenul impus de 3 luni de zile.

Revenind la consecintele pronuntarii hotararii finale de obligare a debitorului la achitarea sumei finale reprezentand despagubiri in masura in care termenul de 3 luni de zile a fost implinit iar debitorul nu si-a executat obligatia de a face, neevaluabila in baniapreciem ca desi avem de-a face cu cereri distincte inregistrate pe rolul instantei prima vizand penalitati în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906 pe zi de intarziere, cea de-a doua vizand o penalitate finala cu titlu de despagubire globalain fapt se pune problema unui ansamblu procedural unic, atata vreme cat hotararea anterioara de obtinere a penalitatilor pentru fiecare zi de intarziere reprezinta conditia esentiala de promovare a cererii in vederea stabilirii penalitatii finale, ca si suma totala, neintrunirea acestei conditii conducand, fireste, la inadmisibilitatea demersului judiciar.

în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906

Acest ansamblu procedural este unul, asadar, de durata, in care debitorul este citat, prin urmare are indeaproape cunostinta de toate demersurile creditorului in vederea satisfacerii creantei sale, avand posibilitatea, deopotriva, sa isi formuleze aparari in contra solicitarilor creditorului, aparari care ar trebui sa vizeze motivul concret al neexecutarii, pana la acel moment, al propriei obligatii de a face, respectiv cazul fortuit sau forta majora care genereaza aceasta imposibilitate obiectiva si reala.

In consecinta, asadar, o relevanta esentiala — peste care instanta investita sa solutioneze cererea finala nu ar putea trece sau nu ar putea sa o ignore — o reprezinta conduita sa procesuala, modul in care intelege sa isi formuleze aparari in justificarea pasivitatii sale, intrucat se pune problema unei imposibilitati de aducere la indeplinire unui titlu executoriu, raportul juridic trecand, deja, prin filtrul unei instante care s-a pronuntat in mod definitiv.

în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906

Prin urmare, apreciem ca invocarea motivelor justificate si care, in opinia noastra, nu ar putea sa fie decat cele incadrate in sfera cazului fortuit sau fortei majore si care au condus la neexecutarea obligatiei personale de a face nu ar putea fi realizata, pentru prima data si direct in cadrul litigiului purtand asupra sumei finale acoradata cu titlu de despagubire, decat in masura in care acestea ar fi intervenit in intervalul de timp scurs de la în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906 ramanerii definitive a incheierii privind penalitatile pentru fiecare zi de intarziere si momentul promovarii actiunii privind stabilirea sumei finale cu titlu de despagubire.

Astfel, in masura in care astfel de motive au existat de la inceput, iar debitorul nu a inteles sa isi formuleze, in procedurile judiciare anterioare, aparari fundamentate pe aceste aspecte, apreciem ca instanta nu este tinuta a le lua in seama, intrucat ar echivala cu invocarea unor imprejurari aparent noi dar existente anterior si care, datorita conduitei pasive si culpabile a debitorului, nu au fost aduse la cunostinta nici a creditorului si nici a autoritatilor judiciare sesizate.

în cazul în care pentru a face bani pe internet 5 906

Apoi, dincolo de dimensiunea juridica si patrimoniala a despagubirii solicitate, aceasta are si o componenta morala, fiind menita, pe de o parte, a sanctiona, prin echivalent banesc, refuzul nejustificat de punere in aplicare, la timp si cu buna credinta, a unui titlu executoriu care statueaza indeplinirea unei obligatii ce nu poate fi dusa la indeplinire decat strict de persoana debitorului si, de alta parte, de a conferi dincolo de o despagubire justa si echitabila pentru creditor inclusiv o satisfactie morala titularului dreptului de creanta, natura juridica fiind, asadar, una mixta.

Ca atare, marja de apreciere a instantei fata de cuantumul despagubirii deja acordate va trebui orientata in aceste directii, mai cu seama ca legea instituie o situatie de exceptie care vine, practic, in contradictie inclusiv cu principiul autoritatii de lucru judecat in sensul ca pe calea unei contestatii la executare se poate inlatura sau se poate modifica respectiva penalitate, aceasta din urma fiind statuata de o hotarare judecatoreasca definitiva.