Opțiuni în achizițiile publice


face bani pe nimic

Cadrul european privind achizițiile publice oferă achizitorilor publici întreaga flexibilitate necesară pentru a achiziționa cât mai rapid posibil bunurile și serviciile legate direct de criza COVID Pentru a accelera achizițiile, achizitorii publici pot, de asemenea, să ia în considerare: contactarea unor contractanți potențiali din UE și din afara acesteia prin telefon, e-mail sau în persoană; angajarea unor agenți care au contacte mai bune pe opțiuni în achizițiile publice trimiterea de reprezentanți direct în țările care dispun de stocurile necesare și pot asigura livrarea imediată; contactarea potențialilor furnizori pentru a conveni asupra unei creșteri a producției, asupra începerii sau a reluării producției.

Pentru contractele care intră sub incidența directivei, autoritatea contractantă poate alege să atribuie contractul în urma unei proceduri de licitație deschisă, pentru care se aplică un opțiuni în achizițiile publice de 35 de zile pentru depunerea ofertelor, sau a unei proceduri de licitație restrânsă, pentru care se aplică un termen de 30 de zile pentru depunerea cererilor de participare, urmat de un termen suplimentar de 30 de zile pentru prezentarea ofertelor.

câștigați jetoane

Ca proceduri disponibile în cazuri de urgență, directiva prevede o reducere considerabilă a termenelor generale pentru a face posibilă o atribuire rapidă a contractului: a        în cadrul procedurii deschise, termenul de depunere a ofertelor poate fi redus la 15 zile în situații de urgență, justificate în mod corespunzător; b       în cadrul procedurii restrânse, termenul de depunere a opțiuni în achizițiile publice cereri de participare poate fi redus la 15 zile, iar termenul pentru prezentarea ofertelor la 10 zile.

În cazuri de extremă urgență, se opțiuni în achizițiile publice apela la procedura de negociere fără publicare.

opțiuni binare prognoză precisă

Având în vedere că prin intermediul procedurii de negociere fără publicare se derogă de la principiul de bază privind transparența, trebuie menționat că utilizarea acestei proceduri rămâne o excepție. Pentru a putea apela la procedura de negociere fără publicare, toate condițiile acesteia trebuie îndeplinite în mod cumulativ și vor fi interpretare în sens restrictiv.

fără a investi câștigurile pe Internet

Autoritatea care decide să utilizeze acest mecanism, va trebui să își justifice alegerea în cadrul unui raport individual.